Taiteellisten alojen yritystoiminta

Taideyrittäminen kasvussa

Yrittäminen on jo itsessään haastavaa ja kun siihen yhdistää taiteen ja muut luovat alat, menestyminen voi olla kiven takana. Onnistuessaan luovan alan yrittäjä voi kuitenkin kyetä omaperäisillä tuotteillaan ja palveluillaan valtaamaan markkinaraon, jossa on vain vähän kilpailua. Riippuen yritysidean laaj1024px-1910_William_Glackens_Nude_with_apple_anagoriauudesta toimintaa voi lähteä harjoittamaan esimerkiksi toiminimellä, osuuskunnan tai yhdistyksen kautta tai osakeyhtiön muodossa.

Taiteen ja luovan alan yritykset kattavat satoja eri palveluita ja ammattikuntia. Luovien alojen yrityksiä yhdistää niiden usein valikoitunut asiakaskunta. Taide- ja antiikkiliikkeet, tilaustaide, arkkitehtien palvelut, elokuva- ja mediatuotanto, käsityö, musiikki- ja ohjelmapalvelut, teatteri, sekä peliala ovat joitakin toimialoja, jotka työllistävät muiden ammattilaisten ohella taiteilijoita ja taiteen asiantuntijoita.

Laadukkaita ja mielenkiintoisia kokemuksia tarjoava taiteen yrittäjä voi toiminnallaan edistää kulttuuria ja henkistä hyvinvointia yhteiskunnassa. Luovan alan yrittäjyydelle on selkeä kasvava tarve, sillä ihmiset keskittyvät entistä enemmän elämän laadun lisäämiseen. Digitalisaation ja verkottumisen myötä massatuotannon vastapainoksi kaivataan yhä enemmän konkreettisia ainutlaatuisia elämyksiä niin taiteen, kuin viihteen kautta ja tähän tarpeeseen vastaamalla voi taiteilijakin menestyä yrittäjänä.

Kaikki lähtee ideasta liikkeelle

Kaikessa yritystoiminnassa lähtökohtaisesti yrittäjän tulee vastata kuluttajien kysyntään. Mikä on se asia, jota ihmiset tarvitsevat ja miten sinä voit yrittäjänä heitä palvella? Taiteilijana ideoita voi olla kymmenittäin, mutta vain harva ajatus on sellaisenaan toteutettavissa. Taloudelliset realiteetit on otettava huomioon ja kompromisseilta ei voi välttyä. Vaikka ideoiden työstäminen valmiiksi tuotteeksi voi viedä vuosia, joskus ajoitus on toimivaksi todistettua konseptia tärkeämpi. Jos usko omaan menestykseen ja ideaan on vankkumaton, eikä pelkää epäonnistumisia ja ajankohta on otollinen, voi suureenkin projektiin lähteä kylmiltään. Tämä kuitenkin edellyttää vahvaa kykyä oppia uutta nopeasti vaihtuvien tilanteiden edellyttämällä tavalla ja olemassa olevaa tukiverkostoa, jonka näkemykseen voi luottaa. Uuden innovaation luoja muistetaan, vaikkei ensimmäinen prototyyppi tai palvelukokonaisuus sellaisenaan heti onnistuisi. Yrittämiseen kuuluvat epäonnistumiset ja ilman niitä ei voi kehittyä ja tulla omassa ammatissaan paremmaksi.

Askel kerrallaan

Menestyjät tunnistetaan heidän kyvystään tuoda ideat käytännön tasolla esiin. Pelkkä hyvä idea ei riitä, vaan se pitää todistaa myös konkreettisesti. Taideyrittäjä on perinteistä yrittäjää kovemman paineen alla, sillä hän joutuu usein totuttelemaan uuteen päivärytmiin ja opiskelemaan oman alansa ulkopuolisia asioita byrokratiaan ja muuhun normaaliin yritystoimintaan liittyen. Jokainen aloittava yrittäjä on kuitenkin ollut samassa tilanteessa. Apua uudelle yrittäjälle on saatavissa monilta eri tahoilta. Yrittäjille tarjottavat kurssit avoimessa yliopistossa tai kansalaisopistoissa ovat eräitä hyviä tapoja lähteä liikkeelle, jos tietoa yrittäjyydestä on ennestään vähän. Oman alan menestyneitä yrittäjiä kannattaa seurata ja ottaa heidän epäonnistumisista ja onnistumisista oppia.

Taidemaalari, kuvataiteilija tai muu visuaalinen taiteilija, joka vasta etsii tapoja tienata elantoa luovalla työllä itsenäisesti, kohtaa alussa suuren joukon haasteita. T-paitojen, printtien tai muiden oheistuotteiden myyntiin on pieni kynnys ja tarjontaa on niin paljon, ettei niiden varaan voi laskea mitään, jollei ole jo tunnettu tekijä. Pelkkä laadukkaan taiteen tekeminen ei riitä, vaan yhteys kuluttajaan on löydettävä monin keinoin. Ihmiset ostavat taidetta ja design-tuotteita, koska ne koskettavat jollain tavalla henkilökohtaisella tasolla. Vahva taiteilijapersoona ja brändi, johon voi samaistua edesauttavat ostopäätöksen syntymistä.

Taideliikkeen perustaminen

Suurin osa taidekauppiaista ja taidegallerian ylläpitäjistä on riippuvainen paikallisesta asiakaskunnasta. Jotta alalla menestyy, on oltava hyvin tietoinen kilpailijoista, heidän imagosta, tarjonnasta ja yleisestä hintatasosta, jotta pystyy itse erottumaan ja löytämään omat kohderyhmänsä. Kopiointi taidemaailmassa ei kauppiaanakaan kannata. Taidekauppiaalla tulee olla intohimoinen suhde taiteeseen, jota hän myy ja vaihtaa. Riippumatta siitä, mikä yleinen mielipide on, hänen tulisi aina puolustaa omaa näkemystään. Taiteen harrastajat osaavat antaa arvoa voimakkaille mielipiteille ja rohkeasti esiin tuodulle taiteelle, vaikka ne eroaisivat tyystin omasta mausta.

Yksi vaihtoehto oman taideliikkeen perustamiselle on sellaisen ostaminen. Tämä on ensikertalaiselle yrittäjälle jopa suositeltavampi vaihtoehto, sillä itse myyntiartikkelien lisäksi vakiintunut asiakaskunta edesauttaa liiketoiminnan sujuvaa liikkeellelähtöä. Onnistuneen yrityskaupan edellytyksenä on riittävän syvällinen perehtyminen liiketoiminnan nykyiseen kannattavuuteen, kaupankäynnin tehokkuuteen, sekä syihin, miksi edellinen yrittäjä haluaa yrityksestään luopua. Tyhjästä uuden yrityksen perustamisen etuina ovat vapaus luoda oma brändi sellaiseksi kuin tahtoo, sekä mahdollisuus oppia uutta kovan työn kautta. Olemassa oleva yritys on nopeampi saada kannattavaksi, mutta alkuinvestointi on startup-yritykseen verrattuna korkea ja edellyttää saatavilla olevaa rahoitusta; kun aivan pikkusummista ei ole kyse, ei investoinnista selvitä ottamalla pikalaina heti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *