Taiteen ammatteja esittelyssä: taidemaalari, kuvanveistäjä ja konservaattori

Taidemaalari

Kuvataiteilijan ammatti eroaa normaalista työstä sen vaatiman taidon osalta, mutta se on ammatti siinä kuin muutkin uravaihtoehdot. Harva tietää jo nuorena, että hänestä tulee taidemaalari. Unelmia eri ammateista voi olla useita ja taideharrastusta ylläpidetään muun työn ohessa vapaa-ajalla. Suurin osa taidemaalareista hankkii elantonsa muulla tavoin kuin teoksiaan myymällä. Taiteilijoita näkee paljon kuvaamataidon opettajina, taidekurssien vetäjinä ja asiantuntijoina eri organisaatioissa. Kaikki taiteilijat voivat hakea apurahaa työskentelyyn, mutta hakijoita on runsaasti ja vain murto-osa saa tukea niin paljon, että se mahdollistaa ympärivuotisen työskentelyn. Rahan kerjääminen voi olla myös henkisesti kuluttavaa. Mcpr_dielneaalaaminen on ensisijaisesti elämäntapa ja käytännössä kaikki taidemaalarit ovat päätyneet alalle intohimosta uuden luomiseen.

Menestyvä taidemaalari osaa maalata yleisölle itsensä lisäksi. Hänelle on
vuosien mittaan kehittynyt oma persoonallinen tunnistettava tyyli ja teemat, jotka näyttäytyvät säännöllisesti teoksissa. Teknisesti tekotavat vaihtelevat paljon riippuen taiteilijasta. Yleisimpiä maalauksessa käytettäviä aineita ovat öljy-, akvarelli-, akryyli- ja pastellivärit. Lisäksi erilaiset liidut, vahat ja monia eri tekniikoita yhdistävät menetelmät ovat käytössä. Maalaukset tehdään pääsääntöisesti tähän tarkoitukseen valmistetulle kankaalle. Riippuen tekniikasta, värien määrästä ja teosten koosta, työnteon kustannukset vaihtelevat paljon. Kovin halvalla ei pääse, sillä laadukkaaseen lopputulokseen vaaditaan laadukkaat työvälineet ja materiaalit.

Ilman tarkoitukseen pyhitettyä ateljeeta pitkäjänteinen työskentely voi olla hankalaa ja stressaavaa. Työtiloja on kuitenkin kohtuullisen hyvin saatavilla vuokralle. Tarkoitukseen sopivat esimerkiksi tyhjilleen jääneet koulut, tehdassalit tai ullakkohuoneistot, jotka on suunniteltu varta vasten taiteilijoiden työtiloiksi. Käytännössä vain juokseva vesi, hyvä valaistus, riittävä paloturvallisuus, tarpeeksi suuri tila tarvikkeille, sekä taulujen pitkäaikaiseen säilytykseen sopiva tasainen ilmanlaatu riittävät. Koska taidemaalarin työ on hyvin kausiluontoista, monet vuokraavat ateljeen yhdessä muiden taiteilijoiden kanssa tai majoittuvat taiteilijakommuuniin.

Kuvanveistäjä ja kuvataiteilija

Kuvanveistäjän työnkuva on muuttunut historian saatossa paljon ja nykyään monet tilaan, aikaan ja ympäristöön sidotut installaatiot ja teokset voidaan käsittää kuvanveistoksi. Perinteisten materiaalien, kuten graniitin, marmorin, puun, betonin ja pronssin ohelle uutena ovat tulleet erimerkiksi videotaide, äänitaide, valotaide ja digitaalinen kuvataide. Yhteistä teoksille on jollain tapaa kolmiulotteisuus. Perinteitä vaaliva kuvanveistäjä työskentelee edelleen vaativien materiaalien, kuten kivilohkareiden parissa. Nuorempi polvi saattaa mieluummin käyttää nimikettä kuvataiteilija, joka kattaa lähes kaiken taiteen. Historiallisesti ammatti on ollut lähes pelkästään miesvaltainen, mutta nykyään kuvanveistäjistä jo lähes puolet on naisia muuttuneen työnkuvan myötä.

Päivittäinen työ kuvanveiston parissa on vaihtelevaa. Riippuen teoksesta, sitä saatetaan luonnostella ja suunnitella pitkään tietokoneella tai pienoismallien avulla, ennen kuin varsinainen työstö aloitetaan. Teoksen osia saatetaan teettää etukäteen esimerkiksi valimolla tai metallipajalla. Patsas tai muu rakenne voidaan toteuttaa yleisesti kahdella eri tapaa. Poistamalla ylimääräinen materia suuresta massasta ja näin tuoden haluttu muoto esiin. Toinen tapa on lisätä teokseen materiaa valamalla ja muovailemalla sitä. Näin toteutetaan esimerkiksi pronssi- tai saviveistokset. Työtilojen vaatimukset kuvanveistoon vaihtelevat taiteilijan tekotavan ja yksittäisten töiden mukaan. Suurikokoisia veistoksia ja installaatioita varten tarvitaan usein teollisuushalli tai vastaava paikka, jossa voi rauhassa ja muita häiritsemättä tehdä raskasta työtä. Työturvallisuuteen on myös kiinnitettävä erityisesti huomiota. Tilaustöitä tehdessä joskus järkevintä on etsiä loppusijoituspaikan läheisyydestä työtila ja näin helpottaa taideteoksen siirtoa ja sen esille panemista.

Konservaattori

Konservaattorin työnkuvaan kuuluvat muun muassa vanhojen esineiden ja taideteosten restaurointi, korjaaminen ja ylläpito ensisijaisesti niiden arvon säilyttämiseksi ja joissain tapauksissa myös kohottamiseksi. Alan ammattilaiset työskentelevät pääsääntöisesti museoissa, entisöintiin erikoistuneissa yrityksissä ja organisaatioissa, sekä kirjastoissa ja arkistoissa. Maalausten ohella konservaattori saattaa olla erikoistunut tiettyjen materiaalien, esinetyyppien tai tilojen entisöintiin. Erikoisosaamista tarvitsevia kohteita ovat muun muassa vanhat huonekalut, historiallisesti arvokkaiden rakennusten sisä- ja ulkopinnat, tekstiilit ja paperit.

Kaikki materia hajoaa luonnossa väistämättä ajan kuluessa ja konservointi pyrkii hidastamaan tätä prosessia eri menetelmin, joilla suojataan materiaaleja ilmansaasteelta, kemiallisilta aineilta ja muilta haitallisilta olosuhteilta. Restaurointi on vastaavasti vahingoittuneen esineen tai teoksen kunnostusta alkuperäiseen tai sitä jäljittelevään kuntoon. Kärsivällisyys on konservaattorin tärkein henkinen työväline, sillä yhden esineen entisöintiin saattaa kulua aikaa kuukausia. Itse entisöinti on vain yksi osa työtehtäviä. Lähes yhtä paljon voi mennä aikaa eri työvaiheiden dokumentointiin, jolla varmistetaan laadukas lopputulos. Palkkaus alalla yrittäjiä mukaan lukematta on alemman julkishallinnon tasolla ja vaihtelee työnantajasta, työnkuvasta ja uran pituudesta riippuen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *