Taiteen merkittävimmät tyylisuunnat

Modernismi ja postmodernismi

cd592182c8d3e72d6421f3ff46423e3be089748b_1600x1200Tämä tyylisuunta kattaa maalaustaiteen ohella muun muassa arkkitehtuurin, musiikin, kirjallisuuden, muotoilun, sekä esittävät taiteet. Se yleistyi 1900-luvun alkupuolella teollistumisen myötä. Pyrkimyksenä oli uudistaa kulttuuria vastaamaan uutta teknistä kehitystä. Aatetta leimaa voimakas optimistisuus ja tulevaisuuden innovaatioita palvova asenne. Postmodernismi syntyi vastaavasti toisen maailmansodan jälkeen populäärikulttuurin ja massamedian yleistymisen vanavedessä ja sitä on ollut tyypillisesti vaikea luokitella tiettyyn taiteenlajiin tai tapaan tehdä taidetta. Tätä modernismista selkeää pesäeron tehtyä suuntausta leimaa kokeilunhalu eri tekniikoiden suhteen, jatkuva uuden etsiminen, sekä voimakas skeptisyys vallalla olevia ihanteita, arvoja ja perinteisiä toimintatapoja kohtaan. Tavallaan kuka tahansa valtavirtaa vastaan uiva taiteilija voi näin olla postmoderni. Modernistista tyylisuuntaa on viety vahvasti eteenpäin myös kirjallisuuden kautta. Tunnetuimpia edesmenneitä kirjailijoita tällä saralla ovat tšekkiläinen Franz Kafka, sekä amerikkalainen William Faulkner.

Modernistisia suuntauksia

  • Ekspressionismi pyrkii ilmaisemaan tunteita subjektiivisesta näkökulmasta.
  • Absurdismi tuo esiin elämän ja tapahtumien mielettömyyden paradoksien kautta. Tämä suuntaus on vaikuttanut voimakkaimmin kirjallisuuteen ja teatteriin.
  • Futurismi hyljeksii tietoisesti kaikkea vanhaa ja maanläheistä. Se suosii ilmaisussaan urbaania ja modernia elämäntapaa ja elintilaa, tuoden nämä esiin usein dynaamisesti ja aggressiivisesti.
  • Minimalismi on nimensä mukaisesti taiteen pelkistetyin muotokieli, joka tukeutuu voimakkaasti teosten materiaalien ominaisuuksiin ja pyrkii yksinkertaisten muotojen kautta tuomaan ajattomia mielikuvia kokijalleen paikasta tai tilasta riippumatta.

Realismi ja naturalismi

Ranskasta lähtöisin oleva ja erityisesti kuvataiteissa merkittävä realistinen tyylisuuntaus keskittyy pääsääntöisesti arkipäivän tilanteiden, hahmojen ja tapahtumien kuvaamiseen mahdollisimman todenmukaisesti. Romantiikan ajalla ylemmän kastin kohteita kuvattiin pääsääntöisesti ihannoivasti ja tavallinen kansa oli tähän asti ollut taiteessa esillä lähinnä kuriositeettina taustalla. Uusi tyylisuunta syntyikin osin vastalauseena epärealistiselle aikakauden kuvaukselle. Naturalismi on realismista askeleen eteenpäin viety suuntaus, jossa todellisuus pyritään taltioimaan pienintäkin yksityiskohtaa myöden ja kohteina saattaa olla myös radikaaleja tai inhorealistisia ilmiöitä. 1600-luvulla vaikuttanut hollantilaistaiteilija Rembrandt van Rijn on realistisen taiteen tärkeimpiä edelläkävijöitä.

Surrealismi

1920-luvulla alkunsa saanut surrealismi ei pyrkinyt sinällään uuden taiteen tyylin luomiseen vaan itse taidekokemuksen uudistamiseen. Tämä taiteen suuntaus on vaikuttanut eniten visuaalisen ilmaisun ja maalaustaiteen kautta, mutta sen ohella myös kirjallisuus, elokuvataide, teatteritaide ja musiikki ovat vieneet ensisijaisesti filosofista liikettä eteenpäin. Surrealistiselle taiteelle on ominaista sen mystisyys, unenomaisuus ja vertauskuvallisuus. Pyrkimyksenä on kuvata ihmismieltä ja tilanteita usein abstraktista näkökulmasta, jolle ei ole olemassa vastinetta reaalimaailmassa. Tunnetuin surrealistinen taidemaalari on Pablo Picasso.

Impressionismi

Epätarkka sommittelu ja kevyet, mutta näkyvät siveltimen vedot lopputuloksessa ovat impressionististen teosten ominaisimpia piirteitä. Kohteet ovat pääsääntöisesti tavallisia maisemia tai arkipäivän tapahtumia, joiden tunnelma pyritään taltioimaan tyylillisin keinoin realismin sijasta. Ihmisten, eläinten ja luonnon liikettä saatetaan myös korostaa ihmisen näköaistia simuloivalla tavalla, jossa osa kohteista on epätarkkoja ja osa tarkempia. Impressionistisille maalauksille on tyypillistä myös epätavalliset ja yllättävät kuvakulmat. Ranskalainen taidemaalari Claude Monet antoi yksiselitteisesti impressionistiselle tyylisuunnalle sen nimen, teoksellaan Impressio, auringonnousu (1872).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *