Taiteen rahoitus ja siihen sijoittaminen

Taiteen julkinen rahoitus

Taidetta edistetään edelleen mittavasti julkisella rahoituksella, sillä ilman ulkopuolista tukea moni merkittävä taideprojekti jäisi toteuttamatta. Valtion rooli taitwool-1193419_960_720een tukijana erityisesti Suomen kaltaisissa pienissä maissa tulee jatkossakin pysymään välttämättömänä. Taide vaatii edistyäkseen vapautta ja riskien ottoa, joten epäonnistumisilta ei voi välttyä. Julkinen rahoitus on pääsääntöisesti vastikkeetonta, joka edesauttaa luovuutta, eikä kahlitse kulttuurin kehitystä ennalta määrättyyn muottiin. Suora rahallinen tuki on taiteen tukimuodoista näkyvin, jonka lisäksi valtio tai muu instanssi voi tarjota välillistä tukea esimerkiksi taidetta suosivan veropolitiikan avulla tai muun sosioekonomisen erityisratkaisun myötä.

Suomen Kulttuurirahasto

Tämä vuonna 1939 perustettu Euroopan suurimpiin lukeutuva yksityinen säätiö tukee Suomessa sekä kulttuuria, että tiedettä lähes kokonaan yksityisten ja yhteisöjen lahjoitusten turvin. Sen kantavana toiminta-filosofiana on alusta saakka ollut erityisesti suomenkielisten taiteilijoiden ja tieteilijöiden henkilökohtainen rahallinen tukeminen. Säätiö järjestää kursseja, luentoja, sekä omia kulttuuritapahtumia harvakseltaan, tunnetuimpana Mirjam Helin -laulukilpailu.

Taiteen edistämiskeskus

Taike, eli Taiteen edistämiskeskus on toiminut nykyisellä nimellään vuodesta 2013 asti ja sitä hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Keskuksen päätehtävänä on edistää taidetta ja taiteilijoiden toimintamahdollisuuksia yhteiskunnassa, sekä myöntää apurahoja harkinnan mukaan joko yksittäisille taiteilijoille tai taideprojekteille.

Yksityishenkilöiden rooli taiteen rahoittamisessa

Yksityisen rahoituksen rooli on korostunut viime vuosina taiteilijoiden ollessa kasvavasti esillä sosiaalisessa mediassa, kuten kuka tahansa omaa brändiä rakentava itsenäinen yrittäjä tai julkisuuden henkilö. Suora yhteys alkutuottajan ja kuluttajan välillä on karsinut monta välikättä pois kuvioista. Yksityinen taiteen harrastaja voi olla nykyisellään varma, että hänen lahjoituksensa menee lähes täysimääräisenä oikealle henkilölle, hänen tukiessaan taiteilijaa suoraan. Rahalahjoitukselle myös saa lähes poikkeuksetta aina jonkin vastineen digitaalisessa muodossa tai muuten, joka madaltaa kynnystä tukea taiteilijaa tai yksittäisten teosten valmistumista. Perinteisiä mesenaatteja nykymaailmasta löytyy enää harvoin ja suurlahjoittajat antavat tukensa yksittäisen taiteilijan sijaan mieluummin taidetta edistävälle yleishyödylliselle säätiöille.

Taiteeseen sijoittaminen

Ihmisten kiinnostus taiteeseen sijoituskohteena on kasvanut huimasti viime vuosina. Sijoituksena taide eroaa merkittävästi muista rahanarvoisista instrumenteista, kuten osakkeista tai asunnoista, joissa valinnan voi yleensä tehdä osaava sijoittaja itsekin. Taidetta sijoitusmielessä ostettaessa, kyseisen taidesuuntauksen tai jopa yksittäisen taiteilijan töitä tuntevan palveluita on syytä käyttää lähes poikkeuksetta, jollei itse ole erittäin kokenut ja perehtynyt haluttuihin kohteisiin ja niiden pitkäaikaiseen hintakehitykseen.

Jos rahaa on enemmän käytettävissä, tunnetun taiteilijan suosituimman kauden teokseen sijoittaminen on harvoin huono valinta, sillä näiden teosten arvo kasvaa tasaisesti tai vähintäänkin pysyy samalla tasolla inflaation kanssa ja ne on myös helpompi saada kaupaksi myöhemmin. Arvoteosten jälleenmyyntihinta on myös helpompi arvioida. Ongelmaksi saattaa muodostua yleinen taloustilanne, jonka heikentyessä muutoin halutulle kohteelle ei välttämättä löydy tarpeeksi varakasta ostajaa. Tuntemattomampien ja vasta esiin nousseiden taiteilijoiden teosten tuotto-odotukset ovat vastaavasti hyvin suhdanneherkkiä ja ihmisten yleisten mieltymysten ja taiteen vaihtuvien trendien armoilla.

Onko taide kannattava sijoituskohde?

Vaikka voisi luulla muuta, taide on ollut aina kohtuullisen luotettava sijoituskohde, jos kohde on tarpeeksi laadukas ja sen osaa ostaa oikeaan aikaan oikeasta paikasta. Samat säännöt pätevät kuin osakesijoittamisessa tai missä tahansa kaupankäynnissä. Osta halvalla ja myy kalliilla, ennen kuin käyrä muuttuu taas negatiiviseen suuntaan. Mitään oikotietä menestyksekkääseen taiteen ostamiseen ei ole, vaan oma silmä harjaantuu vasta useampien kauppojen myötä. Erotuksena osakemarkkinoihin, taiteessa kuitenkaan halvalla harvoin saa hyvää, joten sijoitusvarallisuuden tulisi olla kohtuullisen korkealla tasolla, jotta houkuttelevista kohteista tai varsinaisista löydöistä voi käydä realistisesti huutokauppaa. Kuva- ja maalaustaide ovat suosituimpia ja helpoimpia sijoituskohteita taiteessa, sillä niille löytyy aina jostain ostaja. Aloittavan taiteen ostajan ei myöskään kannata lähteä heti metsästämään täydellistä teosta suuren rahan toivossa, vaan harrastus on järkevää aloittaa omien mieltymysten mukaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *