Taiteilijaksi opiskeleminen

Kuvataiteiden opiskelu käytännössä

Kuvataiteen ja muun visuaalisen taiteen opiskelu on paljon muutakin kuin tekniikoiden ja työmenetelmien opettelua. Toki nämä ovat välttämättömiä osa-alueita, jotka tulee hallita, mutta ammattitaiteilijaksi opiskelu on ensisijaisesti oman tyylin löytämistä ja oppiminen ei tältä osin lopu koskaan. graffiti-652264_960_720Oma ilmaisukieli syntyy määrätietoisella työllä ja siihen kuuluvat myös epäonnistumiset, joiden kautta voi löytää omat rajansa ja mahdollisuutensa. Kuvataiteilijaksi voi opiskella monella eri tapaa. Opintopaikkoja on kuitenkin hyvin rajoitetusti. Yliopistoista, ammattikorkeakouluista, sekä toisen asteen oppilaitoksista valmistuu Suomessa yhteensä vuosittain alle viisisataa kuvataiteilijaa, joista alemman asteen tutkinnon saaneet yleensä tähtäävät jatko-opintoihin. Opiskelijat valmistuvat kuvataiteiden alalta pääsääntöisesti niin sanotuiksi vapaiksi taiteilijoiksi, jotka sijoittuvat vaihtelevasti työelämään esimerkiksi erilaisiin asiantuntijarooleihin, kuvataideopettajiksi tai itsenäisiksi yrittäjiksi.

Itse opinnot sisältävät teoreettisen ja taiteellisen harjoittelun lisäksi erilaisia projektitöitä ja kotona tehtäviä harjoituksia, joita arvioidaan yhdessä opettajan ja muiden samaan opintoryhmään kuuluvien kanssa. Jotta opinnoissa pärjää, tulee olla jo ennestään visuaalista ja taiteellista lahjakkuutta, sekä luontaisia kykyjä, joita on hiottu jo vuosia itsenäisesti. Kädentaidot ja eri materiaalien ominaisuuksien hallinta ja ymmärtäminen helpottavat kokeilujen tekemistä, jota kautta myös oma työskentelymenetelmä ja henkilökohtainen visio ovat löydettävissä.

Taideyliopisto

Taideyliopisto (University of the Arts Helsinki) on vuonna 2013 toimintansa aloittanut akateeminen oppilaitos, jonka tehtävänä on ylläpitää taidealojen korkeatasoista opetusta ja tutkimusta, sekä edistää kansallista ja kansainvälistä taiteellista toimintaa. Yliopisto koostuu kolmesta yksiköstä: Taideyliopiston Kuvataideakatemia, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Tämä taiteen oppilaitos on pysynyt vuodesta toiseen Suomen halutuimpien opiskelupaikkojen kärjessä ja sinne otetaan sisään vain noin 8 prosenttia hakijoista vuosittain. Eri koulutusohjelmia on yli 30, joista suosituin on näyttelijäntaiteen koulutusohjelma. Tämän lisäksi suosittuja opintokokonaisuuksia ovat kuvataideakatemian reilu viisivuotinen koulutus ja ammattimuusikon uraan tähtäävä klassisen musiikin instrumenttiopinnot.

Kuvataideakatemia

KuvA, eli Taideyliopiston Kuvataideakatemia on ainoa laatuaan Suomessa ja se on toiminut Taideyliopiston alaisuudessa vuodesta 2013. Siellä opiskelee noin 300 opiskelijaa. Oppilaitoksessa voi opiskella maalaustaidetta, taidegrafiikkaa, kuvanveistoa ja muita visuaalisia taiteita. Opetus korostaa yksilöllisyyttä ja kädentaitojen hiomista jatkuvalla työskentelyllä.

Teatterikorkeakoulu

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu TeaK on kunnostautunut opetustyön ohella tutkimustyössä, joka tähtää suomalaisen esittävän taiteen kehittämiseen pitkällä tähtäimellä. Sieltä valmistuu muun muassa tanssijoita ja koreografeja, näyttelijöitä, teatteri- ja elokuvaohjaajia, valo- ja äänisuunnittelijoita, sekä esittäviä taiteilijoita. Monia TV:stä, elokuvista ja teatterista kaikille tuttuja henkilöitä, kuten Vesa Vierikko, Ritva Valkama ja Kari Väänänen, ovat toimineet yliopiston historian aikana apulaisprofessorina. Koulussa opiskelee kerrallaan noin 350 opiskelijaa.

Sibelius-akatemia

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia SiBa tarjoaa Pohjoismaiden suurimpana ja Suomen ainoana yliopistotason oppilaitoksena musiikin alan koulutusta 13 eri oppiaineessa. Koulutusohjelmiin kuuluvat muun muassa sävellys ja musiikinteoria, musiikinjohtaminen, kirkkomusiikki, kansanmusiikki, jazzmusiikki, musiikkikasvatus ja musiikkiteknologia. Akatemia on tunnettu opiskelijoiden avustuksella toteutetuista laadukkaista julkisista konserteistaan, joita se järjestää vuosittain noin 600. Sibelius-Akatemialla on toimintaa Helsingin lisäksi myös Kuopiossa ja Seinäjoella.

Vapaa Taidekoulu

Vapaa Taidekoulu on Helsingin Kaapelitehtaalla sijaitseva taidemaalarin ammattiin valmistava, vapautta ja luovuutta korostava oppilaitos, joka on toiminut jo yli 80 vuotta ja jossa järjestetään myös kaikille avoimia kursseja. Se harjoittaa opetustoiminnan lisäksi myös kattavaa julkaisutoimintaa. Koulu on ollut vuosien varrella tärkeä suunnannäyttäjä suomalaisessa kuvataiteessa ja sen kautta moni maalaustyyli ja trendi on rantautunut Suomeen. Sieltä on valmistunut lukuisa joukko merkittäviä taidemaailman vaikuttajia, kuuluisimpana kirjailija, taidemaalari ja muumihahmojen luoja Tove Jansson.

Opiskelu Vapaassa Taidekoulussa on täysipäiväistä ja se sisältää teoriaopintojen lisäksi erilaisia piirustus- ja materiaalijaksoja, joissa käydään käytännön tasolla eri tekniikoita läpi. Opetustahti on hyvin tiivistä. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ohessa järjestettäviin tapahtumiin on ensiarvoisen tärkeää, jotta opinnoissa menestyy. Vapaaseen Taidekouluun voi hakea opiskelemaan kuka tahansa maksullisen maalauskurssin kautta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *