Taiteilijan ammatti

Taiteilijan lukuisat ammatit

Taiteilijan ammatti mielletään pitkälti kutsumustyöksi, johon ajaudutaan jo nuoresta pitäen luontaisten lahjojen tultua esiin. Stereotyyppinen kuva taiteilijasta on kautta aikojen ollut itsensä nälkäpalkalla elättävä erakko. Vaikka karu arki voikin olla edelleen läsnä, todellinen taiteilijan työn haastavuus ei juuri eroa mistächristianity-artän muusta alasta, jossa intohimoinen harrastus halutaan muuttaa tuottavaksi toiminnaksi. Tämä vaatii uhrauksia, pitkäjänteistä työtä ja itsensä jatkuvaa kehittämistä. Luovaan työhön ja sitä tukeviin ammatteihin on nykyään erittäin monipuoliset mahdollisuudet opiskella sekä valtion oppilaitoksissa että yksityisissä taideopistoissa. Uraan kannattaa suhtautua realistisesti omien kykyjen ja resurssien mukaisesti, niin välttyy suurilta pettymyksiltä. Erilaisia ura-vaihtoehtoja ja erikoisaloja taiteen parissa on toista sataa: taidemaalari, kirjailija, runoilija, taidekriitikko, taidemeklari, kuvanveistäjä, valokuvaaja, teatteri- tai elokuvaohjaaja, mediataiteilija, performanssitaiteilija, äänitaiteilija jne.

Moniosaajat usein yhdistelevät eri aloja vapaasti toisiinsa ja heidän työnkuvaansa voi olla joskus vaikea määrittää, varsinkin jos he tekevät itsenäisesti töitä. Tällöin kyseessä voi olla taideyrittäjyys, joka kattaa monia eri taiteen muotoja. Tiivistetysti kuka tahansa voi ryhtyä harrastuspohjalta taiteilijaksi, mutta vain pieni osa kykenee saavuttamaan menestystä tasolla, jolla voi elättää itsensä täysipäiväisesti, saati sitten rikastua. Sinnikkyydellä ja kovalla työllä kuitenkin pääse pitkälle. Tyypillisesti taiteilija työskentelee tarkoitukseen pyhitetyssä studiossa tai ateljeessa. Joskus kohde esimerkiksi kuvanveistossa voi olla niin suuri, että se on käytännöllisintä valmistaa paikan läheisyydessä, johon työ lopulta sijoitetaan. Osaava taiteilija saattaa myös tehdä lisätöitä taiteen opettajana joko yliopistoilla, kansanopistoissa tai erityyppisissä taideoppilaitoksissa.

Taiteilijana itsensä elättäminen

Kasvanut kulttuuritarjonta sekä monipuolistuneet markkinointimahdollisuudet ovat avanneet monia uusia kanavia itsenäisille taiteilijoille toteuttaa luovuuttaan ja samalla tienata rahaa. Taloudellista tukea on nyt saatavissa keinoilla, joita ei parikymmentä vuotta sitten ollut vielä olemassa. Historiallisesti taiteilijat ovat pätkätöiden ja tilaustöiden ohella kyenneet rahoittamaan uraansa yksittäisten taiteen suosijoiden, eli niin sanottujen mesenaattien lahjoitusten turvin. Tämän lisäksi harvalukuiselle joukolle myönnetään joko valtion, oman paikkakunnan tai taiteita tukevien järjestöjen toimesta apurahaa, joko yleisellä tasolla tai tiettyä taideprojektia varten. Tämä vanhakantainen asetelma on kokenut mullistuksen viihteen ja kulttuuriin siirtyessä verkkoon. Kuka tahansa voi nousta pinnalle nopeasti muuttuvassa internet-maailmassa oikealla yhdistelmällä luovuutta ja koukuttavuutta. Ihmiset etsivät jatkuvasti jotain uniikkia, joita muut eivät ole vielä nähneet tai kokeneet, jotta pääsevät näin sivusta nauttimaan nousevan kyvyn esiintuomisesta.

Oman imagonsa ja kohderyhmänsä hyvin tunteva taiteilija pystyy parhaimmillaan luomaan ajan kanssa brändin, jota seurataan, josta puhutaan ja jota halutaan tukea. Taiteen ja oheistuotteiden myynti on edelleen merkittävin tapa tienata elantonsa taiteilijana. Oheen ovat kuitenkin nousseet enenevässä määrin sponsorien kanssa tehdyt sopimukset, mainostulot ja yksittäisten ihmisten lahjoitukset erilaisten joukkorahoituspalveluiden kautta. Patreon, Flattr, Kickstarter, Indegogo ja monet muut yksityisihmisille suunnatut rahankeruukanavat ovat antaneet taiteilijoille, muusikoille ja muille luovan alan ammattilaisille keinon pyytää lahjoituksia omaan työhönsä ja projekteihinsa luontevalla tavalla. Kuluttajat on totutettu vuosien mittaan ostamaan tavaroita, palveluita ja viihdettä parilla klikkauksella ja myös aikaansa seuraava taiteilija hyötyy tästä pysyvästä kulutustottumusten muutoksesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *