Tälle sivustolle on kerätty kattava kokoelma artikkeleita taiteilijan ammattiin ja uraan, taiteilijaksi kouluttautumiseen eri asteen oppilaitoksissa, taiteen parissa työskentelyyn, taloudelliseen menestykseen, sekä alan muihin yleisiin teemoihin liittyen, kuten taiteen ostamiseen huutokaupoista ja keräilijöiltä. Esittelyssä ovat myös taiteen eri muodot, kuten modernismi, impressionismi, realismi ja surrealismi.

Lukuun ottamatta 1a096143-8ab5-4ddd-9414-fcad1f865e02kaikkein näkyvämmin esillä olevia taiteilijoita, suurin osa taidetta tosissaan tai lisätulojen toivossa tekevät, joutuvat edelleen hankkimaan elantonsa ja rahoittamaan taiteensa tekemisen muun tyyppisillä päivätöillä, joilla ei aina välttämättä ole mitään tekemistä luovan työn kanssa. Taiteella ja luovuudella itsensä elättäminen on kuitenkin yleistymässä. Internetin tuomat lukuisat kanavat myydä ja markkinoida omia tuotteitaan pienin kuluin, ovat antaneet kenelle tahansa mahdollisuuden nousta pinnalle lahjakkuudellaan. Tämän lisäksi tärkeitä taiteilijan menestykseen vaikuttavia tekijöitä ovat tuotteistaminen, tekijänoikeudet, taiteen myyntikanavat, sekä oikean kohderyhmän löytäminen ja heille markkinointi. Lisäksi erilaiset joukkorahoitusmallit ja lahjoitusten kerääminen yksityisihmisiltä on arkipäiväistynyt.

Taideteosten lisäksi erilaisten oheistuotteiden myynti on nykyään monelle tärkeä tulonlähde. Erilaiset printit, julisteet ja taulut, älypuhelinten ja vastaavien laitteiden kuoret, vaatteet, korut ja kodin koristeet ovat esillä nykyään lähes jokaisen taiteilijan verkkokaupassa. Ahkera, lahjakas ja näkyvästi esillä oleva taiteilija voi tänä päivänä kyetä elättämään itsensä myös erilaisten sponsorisopimusten avulla. Alkuperäisten teosten myynnistä saatu raha onkin monella vain murto-osa muulla tavoin ansaituista tuloista. Tämän päivän pirstaloituneessa markkinassa kuluttajat etsivät elämyksien ohella yhä enemmän uniikkeja brändejä, joiden avulla halutaan ilmaista omaa identiteettiä. Enää ei riitä se, että sinulla on luovan työn lopputulos tarjolla, vaan ihmiset kaipaavat sen lisäksi tarinoita itse luomisprosessiin liittyen. Taiteilijalla, joka uskaltaa ja kykenee tuotteistamaan oman imagonsa ja tapansa lähestyä kuluttajia, on hyvät mahdollisuudet menestyä pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti.