Latest

Taiteen ostaminen

Taidetta ostetaan yleensä joko silkasta intohimosta taiteeseen ja sen lisäksi pitkäaikaisena sijoituskohteena. Hyvä taide riippumatta sen käyttötarkoituksesta, herättää aina jotain tunteita ja ostopäätöstä saatetaan harkita yhtä kauan kuin

Taiteilijan ammatti

Taiteilijan lukuisat ammatit Taiteilijan ammatti mielletään pitkälti kutsumustyöksi, johon ajaudutaan jo nuoresta pitäen luontaisten lahjojen tultua esiin. Stereotyyppinen kuva taiteilijasta on kautta aikojen ollut itsensä nälkäpalkalla elättävä erakko.

Taiteilijaksi opiskeleminen

Kuvataiteiden opiskelu käytännössä Kuvataiteen ja muun visuaalisen taiteen opiskelu on paljon muutakin kuin tekniikoiden ja työmenetelmien opettelua. Toki nämä ovat välttämättömiä osa-alueita, jotka tulee hallita, mutta ammattitaiteilijaksi opiskelu

Taiteellisten alojen yritystoiminta

Taideyrittäminen kasvussa Yrittäminen on jo itsessään haastavaa ja kun siihen yhdistää taiteen ja muut luovat alat, menestyminen voi olla kiven takana. Onnistuessaan luovan alan yrittäjä voi kuitenkin kyetä

Taiteen rahoitus ja siihen sijoittaminen

Taiteen julkinen rahoitus Taidetta edistetään edelleen mittavasti julkisella rahoituksella, sillä ilman ulkopuolista tukea moni merkittävä taideprojekti jäisi toteuttamatta. Valtion rooli taiteen tukijana erityisesti Suomen kaltaisissa pienissä maissa tulee

Taiteen merkittävimmät tyylisuunnat

Modernismi ja postmodernismi Tämä tyylisuunta kattaa maalaustaiteen ohella muun muassa arkkitehtuurin, musiikin, kirjallisuuden, muotoilun, sekä esittävät taiteet. Se yleistyi 1900-luvun alkupuolella teollistumisen myötä. Pyrkimyksenä oli uudistaa kulttuuria vastaamaan